Turizmin gözdesi, Nevşehir'in Uçhisar beldesinde, birbirinden değerli 19 taşınmaz, 3, 4 ve 5 Haziran’da UYAP E-Satış üzerinden ihale usulü ile satılacak.

Tüm Belgeler İçin Tıklayınız 

                                          T.C

SULH HUKUK HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU’NA

NEVŞEHİR

Dosya No :2024/5 Ort. Gid. Satış

Konu :Satış

BİLİRKİŞİ RAPORU

A. DAVA KONUSU VE TALEP

1-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 14108 parsel 1.741.500,00 TL Taşınmazın değeri; 3.870,00 m2 x 450,00 TL/m2 = 1.741.500,00 TL

2-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 14078 parsel 683.050,00 TL Taşınmazın değeri; 3.595,00 m2 x 190,00 TL/m2 = 683.050,00 TL

3-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 14083 parsel 386.650,00 TL Taşınmazın değeri; 2.035,00 m2 x 190,00 TL/m2 = 386.650,00 TL

4-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 14074 parsel 109.500,00 TL Taşınmazın değeri; 365,00 m2 x 300,00 TL/m2 = 109.500,00 TL

5-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 13547 parsel 322.200,00 TL Taşınmazın değeri; 2.148,00 m2 x 150,00 TL/m2 = 322.200,00 TL

6-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 10758 parsel 495.000,00 TL Taşınmazın değeri; 3.300,00 m2 x 150,00 TL/m2 = 495.000,00 TL

7-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11891 parsel 704.000,00 TL Taşınmazın değeri; 6.400,00 m2 x 110,00 TL/m2 = 704.000,00 TL

8-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11994 parsel 72.840,00 TL Taşınmazın değeri; 1.214,00 m2 x 60,00 TL/m2 = 72.840,00 TL

9-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11230 parsel 100.800,00 TL Taşınmazın değeri; 1.680,00 m2 x 60,00 TL/m2 = 100.800,00 TL

10-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11232 parsel 40.800,00 TL Taşınmazın değeri;680,00 m2 x 60,00 TL/m2 = 40.800,00 TL

11-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11220 parsel 18.400,00 TL Taşınmazın değeri; 460,00 m2 x 40,00 TL/m2 = 18.400,00 TL

12-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 9622 parsel 22.400,00 TL Taşınmazın değeri; 560,00m2 x 40,00 TL/m2 = 22.400,00 TL

13-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11360 parsel 262.400,00 TL Taşınmazın değeri; 6.560,00 m2 x 40,00 TL/m2 = 262.400,00 TL

14-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11095 parsel 118.000,00 TL Taşınmazın değeri; 2.950,00 m2 x 40,00 TL/m2 = 118.000,00 TL

15-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11112 parsel 70.400,00 TL Taşınmazın değeri; 1.760,00 m2 x 40,00 TL/m2 =70.400,00 TL

16-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 9684 parsel 72.000,00 TL Taşınmazın değeri; 1.800,00 m2 x 40,00 TL/m2 =72.000,00 TL

17-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 10042 parsel 252.000,00 TL Taşınmazın değeri;2.520,00 m2 x 100,00 TL/m2 =252.000,00 TL

18-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 10623 parsel 149.800,00 TL Taşınmazın değeri; 2.140,00 m2 x 70,00 TL/m2 =149.800,00 TL

19-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 12861 parsel 707.400,00 TL Taşınmazın değeri; 2.620,00 m2 x 270,00 TL/m2 =707.400,00 TL

TOPLAM : 6.326.140,00 TL

TÜRES Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiçekli'nin Kurban Bayramı Mesajı TÜRES Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiçekli'nin Kurban Bayramı Mesajı

1-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 14108 parsel

2-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 14078 parsel

3-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 14083 parsel

4-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 14074 parsel

5-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 13547 parsel

6-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 10758 parsel

7-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11891 parsel

8-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11994 parsel

9-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11230 parsel

10-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11232 parsel

11-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11220 parsel

12-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 9622 parsel

13-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11360 parsel

14-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11095 parsel

15-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11112 parsel

16-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 9684 parsel

17-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 10042 parsel

18-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 10623 parsel

19-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 12861 parselde kayıtlı

dava konusu taşınmazın üzerinde yapı bulunup bulunmadığı, taşınmazların özellikleri ve taşınmazların değeri ile ilgili rapor tarafımdan istenmiş olup, istenen rapor aşağıya çıkarılmıştır.

B. TAŞINMAZLARIN İNCELENMESİ VE KIYMET TAKDİRİ

1-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 14108 parsel

?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 3.870,00 m² yüz ölçümüne sahip

olduğu, Tarla niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.

? Taşınmaz Uçhisar 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Kentsel Sit

Alanında Peribacası alanında kalmaktadır.Yapılacak tüm işlemler Kapadokya Alan

Başkanlığı'nın izni ile gerçekleştirilecektir.

?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde 1 adet erkek ve kadın tuvaleti olduğu

görülmüştür.

?Taşınmaz önünden kadastro yolu geçmektedir.

?Yerleşim yerlerine yakın konumda olup yakın çevresinde, turistik öneme

sahip peri bacaları olduğu görülmüştür.

?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 15 metre mesafededir.

? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, kıraç tarım arazisi

olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı

bulunmamaktadır. Taşınmazın %4-5 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.

Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,

konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 450,00 TL

edeceği tespit edilmiştir.

Taşınmazın değeri; 3.870,00 m² x 450,00 TL/m² = 1.741.500,00 TL

2-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 14078 parsel

?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 3.595,00 m² yüz ölçümüne sahip

olduğu, Kayısılık niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.

? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.

? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.

?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.

?Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmamaktadır.

?Yerleşim yerlerine yakın konumda olup yakın çevresinde, turistik öneme

sahip peri bacaları olduğu görülmüştür.

?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 50 metre mesafededir.

? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, kıraç tarım arazisi

olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı

bulunmamaktadır. Taşınmazın %2-3 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.

Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,

konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması

yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 190,00 TL

edeceği tespit edilmiştir.

Taşınmazın değeri; 3.595,00 m² x 190,00 TL/m² = 683.050,00 TL

3-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 14083 parsel

?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 2.035,00 m² yüz ölçümüne sahip

olduğu, Tarla niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.

? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.

? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.

?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.

?Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmamaktadır.

?Yerleşim yerlerine yakın konumda olup yakın çevresinde, turistik öneme

sahip peri bacaları olduğu görülmüştür.

?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 130 metre mesafededir.

? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, kıraç tarım arazisi

olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı

bulunmamaktadır. Taşınmazın %2-3 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.

Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,

konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması

yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 190,00 TL

edeceği tespit edilmiştir.

Taşınmazın değeri; 2.035,00 m² x 190,00 TL/m² = 386.650,00 TL

4-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 14074 parsel

?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 365,00 m² yüz ölçümüne sahip

olduğu, Tarla niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.

? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.

? Taşınmaz Kentsel Sit alanında kalmaktadır.

?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.

?Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmamaktadır.

?Yerleşim yerlerine yakın konumda olup yakın çevresinde, turistik öneme

sahip peri bacaları olduğu görülmüştür.

?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 135 metre mesafededir.

? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, kıraç tarım arazisi

olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı

bulunmamaktadır. Taşınmazın %1-2 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.

Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,

konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması

yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 300,00 TL

edeceği tespit edilmiştir.

Taşınmazın değeri; 365,00 m² x 300,00 TL/m² = 109.500,00 TL

5-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 13547 parsel

?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 2.148,00 m² yüz ölçümüne sahip

olduğu, Tarla niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.

? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.

? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.

?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.

?Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmamaktadır.

?Yerleşim yerlerine yakın konumda olup yakın çevresinde, turistik öneme

sahip peri bacaları olduğu görülmüştür.

?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 50 metre mesafede olup yol kotunun

aşağısında kaldığından bu yol ile ulaşımı mümkün değildir.

? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, kıraç tarım arazisi

olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı

bulunmamaktadır. Taşınmazın %2-3 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.

Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,

konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması

yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 150,00 TL

edeceği tespit edilmiştir.

Taşınmazın değeri; 2.148,00 m² x 150,00 TL/m² = 322.200,00 TL

6-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 10758 parsel

?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 3.300,00 m² yüz ölçümüne sahip

olduğu, Bağ niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.

? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.

? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.

?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.

?Taşınmaza önünden kadastro yolu geçmektedir.

?Yerleşim yerlerine orta uzaklıkta olduğu görülmüştür.

?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 230 metre mesafededir.

? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, kıraç tarım arazisi

olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı

bulunmamaktadır. Taşınmazın %1-2 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.

Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,

konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması

yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 150,00 TL

edeceği tespit edilmiştir.

Taşınmazın değeri; 3.300,00 m² x 150,00 TL/m² = 495.000,00 TL

7-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11891 parsel

?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 6.400,00 m² yüz ölçümüne sahip

olduğu, Tarla niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.

? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.

? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.

?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.

?Taşınmaz önünden kadastro yolu geçmektedir.

?Yerleşim yerlerine orta uzaklıkta konumda olduğu görülmüştür.

?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 380 metre mesafededir.

? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, kıraç tarım arazisi

olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı

bulunmamaktadır. Taşınmazın %1-2 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.

Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,

konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması

yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 110,00 TL

edeceği tespit edilmiştir.

Taşınmazın değeri; 6.400,00 m² x 110,00 TL/m² = 704.000,00 TL

8-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11994 parsel

?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 1.214,00 m² yüz ölçümüne sahip

olduğu, Tarla niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.

? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.

? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.

?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.

?Taşınmaza önünden kadastro yolu geçmektedir.

?Yerleşim yerlerine orta uzaklıkta olduğu görülmüştür.

?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 750 metre mesafededir.

? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, kıraç tarım arazisi

olduğu, tarımsal toprağının derinliğinin az olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama

kuyusu veya sulama kanalı bulunmamaktadır. Taşınmazın %2-3 eğimli topoğrafyaya sahip

olduğu görülmüştür.

Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,

konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması

yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 60,00 TL edeceği

tespit edilmiştir.

Taşınmazın değeri; 1.214,00 m² x 60,00 TL/m² = 72.840,00 TL

9-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11230 parsel

?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 1.680,00 m² yüz ölçümüne sahip

olduğu, Tarla niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.

? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.

? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.

?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.

?Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmamaktadır.

?Yerleşim yerlerine orta uzaklıkta olduğu görülmüştür.

?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 1300 metre mesafededir.

? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, kıraç tarım arazisi

olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı

bulunmamaktadır. Taşınmazın %2-3 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.

Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,

konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması

yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 60,00 TL edeceği

tespit edilmiştir.

Taşınmazın değeri; 1.680,00 m² x 60,00 TL/m² = 100.800,00 TL

10-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11232 parsel

?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 680,00 m² yüz ölçümüne sahip

olduğu, Tarla niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.

? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.

? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.

?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.

?Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmamaktadır.

?Yerleşim yerlerine orta uzaklıkta olduğu görülmüştür.

?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 1390 metre mesafededir.

? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, kıraç tarım arazisi

olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı

bulunmamaktadır. Taşınmazın %1-2 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.

Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,

konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması

yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 60,00 TL edeceği

tespit edilmiştir.

Taşınmazın değeri;680,00 m² x 60,00 TL/m² = 40.800,00 TL

11-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11220 parsel

?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 460,00 m² yüz ölçümüne sahip

olduğu, Kavaklık niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.

? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.

? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.

?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.

?Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmamaktadır.

?Yerleşim yerlerine uzak konumda olduğu görülmüştür.

?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 1460 metre mesafededir.

? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, kıraç tarım arazisi

olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı

bulunmamaktadır. Taşınmazın %5-6 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.

Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,

konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması

yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 40,00 TL edeceği

tespit edilmiştir.

Taşınmazın değeri; 460,00 m² x 40,00 TL/m² = 18.400,00 TL

12-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 9622 parsel

?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 560,00 m² yüz ölçümüne sahip

olduğu, söğütlük niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.

? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.

? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.

?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.

?Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmamaktadır.

?Yerleşim yerlerine uzak konumda olduğu görülmüştür.

?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 2250 metre mesafededir.

? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, kıraç tarım arazisi

olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı

bulunmamaktadır. Taşınmazın %4-6 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.

Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,

konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması

yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 40,00 TL edeceği

tespit edilmiştir.

Taşınmazın değeri; 560,00m² x 40,00 TL/m² = 22.400,00 TL

13-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11360 parsel

?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 6.560,00 m² yüz ölçümüne sahip

olduğu, Bağ Ve Kavaklık niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.

? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.

? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.

?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.

?Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmamaktadır.

?Yerleşim yerlerine uzak konumda olduğu görülmüştür.

?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 2250 metre mesafededir.

? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, bağ vasfını yitirdiği,

kıraç tarım arazisi olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama

kanalı bulunmamaktadır. Üzerinde bakımsız meyve ağaçları olduğu görülmüştür. Taşınmazın

%1-2 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.

Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,

konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması

yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 40,00 TL edeceği

tespit edilmiştir.

Taşınmazın değeri; 6.560,00 m² x 40,00 TL/m² = 262.400,00 TL

14-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11095 parsel

?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 2.950,00 m² yüz ölçümüne sahip

olduğu, Bağ niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.

? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.

? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.

?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.

?Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmamaktadır.

?Yerleşim yerlerine uzak konumda olduğu görülmüştür.

?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 2080 metre mesafededir.

? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, bağ vasfını yitirdiği,

kıraç tarım arazisi olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama

kanalı bulunmamaktadır. Üzerinde bakımsız meyve ağaçları olduğu görülmüştür. Taşınmazın

%1-2 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.

Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,

konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması

yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 40,00 TL edeceği

tespit edilmiştir.

Taşınmazın değeri; 2.950,00 m² x 40,00 TL/m² = 118.000,00 TL

15-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11112 parsel

?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 1.760,00 m² yüz ölçümüne sahip

olduğu, Bağ niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.

? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.

? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.

?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.

?Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmamaktadır.

?Yerleşim yerlerine uzak konumda olduğu görülmüştür.

?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 2150 metre mesafededir.

? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, bağ vasfını yitirdiği,

kıraç tarım arazisi olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama

kanalı bulunmamaktadır. Üzerinde bakımsız meyve ağaçları olduğu görülmüştür. Taşınmazın

%2-3 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.

Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,

konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması

yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 40,00 TL edeceği

tespit edilmiştir.

Taşınmazın değeri; 1.760,00 m² x 40,00 TL/m² =70.400,00 TL

16-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 9689 parsel

?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 1.800,00 m² yüz ölçümüne sahip

olduğu, Tarla niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.

? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.

? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.

?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.

?Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmamaktadır.

?Yerleşim yerlerine uzak konumda olduğu görülmüştür.

?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 2350 metre mesafededir.

? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, bbir kısmında önceki

yıldan kalma anız olduğu bir kısmının ise hozan durumda olduğu, kıraç tarım arazisi olduğu

görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı bulunmamaktadır.

Taşınmazın %1-2 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.

Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,

konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması

yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 40,00 TL edeceği

tespit edilmiştir.

Taşınmazın değeri; 1.800,00 m² x 40,00 TL/m² =72.000,00 TL

17-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 10042 parsel

?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 2.520,00 m² yüz ölçümüne sahip

olduğu, Bağ niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.

? Tapu kaydının şerhler bölümünde "İhtiyati tedbir:07/12/2004 yev:5036

1.asliye huk.06/12/2004/442 yazı mustafa eriş his" şerhi vardır.

? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.

? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.

?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.

?Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmaktadır.

?Yerleşim yerlerine uzak konumda olduğu görülmüştür.

?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 3450 metre mesafededir.

? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, bağ vasfını yitirdiği,

kıraç tarım arazisi olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama

kanalı bulunmamaktadır. Üzerinde bakımsız meyve ağaçları olduğu görülmüştür. Taşınmazın

%2-3 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.

Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,

konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması

yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 100,00 TL

edeceği tespit edilmiştir.

Taşınmazın değeri;2.520,00 m² x 100,00 TL/m² =252.000,00 TL

18-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 10623 parsel

?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 2.140,00 m² yüz ölçümüne sahip

olduğu, Bağ niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.

? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.

? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.

?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.

?Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmaktadır.

?Yerleşim yerlerine uzak konumda olduğu görülmüştür.

?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 2840 metre mesafededir.

? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, bağ vasfını yitirdiği,

kıraç tarım arazisi olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama

kanalı bulunmamaktadır. Üzerinde bakımsız meyve ağaçları olduğu görülmüştür. Taşınmazın

%2-3 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.

Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,

konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması

yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 70,00 TL edeceği

tespit edilmiştir.

Taşınmazın değeri; 2.140,00 m² x 70,00 TL/m² =149.800,00 TL

19-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 12861 parsel

?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 2.620,00 m² yüz ölçümüne sahip

olduğu, Bağ niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.

? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.

? Taşınmaz Doğal Sit alanı dışında kalmaktadır.

? Taşınmazın çevresinde bağ evleri olduğu görülmüştür.

?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.

?Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmamaktadır.

?Yerleşim yerlerine orta uzak konumda olduğu görülmüştür.

? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, bağ vasfını yitirdiği,

kıraç tarım arazisi olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama

kanalı bulunmamaktadır. Üzerinde bakımsız meyve ağaçları olduğu görülmüştür. Taşınmazın

%2-3 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.

Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,

konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması

yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 270,00 TL

edeceği tespit edilmiştir.

Taşınmazın değeri; 2.620,00 m² x 270,00 TL/m² =707.400,00 TL

3. SONUÇ VE KANAAT

İş bu rapor tarafımdan tanzim edilmiş olup, Satış Memurluğunun takdirlerine

arz ederim. 11.03.2024

Ertan TÜYSÜZ

İnşaat Mühendisi

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı