Nevsehir Haberleri Nevsehir Son Dakika

Nevşehir'in Güçlü Sesi, Nevşehir Haber, Kapadokya Haber, Kapadokya Haberleri, Nevşehir Yerel Haberleri

ND Haber

Uzer Döviz Karşısı Göreme Office 9. Kat ND Haber
bilgi@ndhaber.com.tr

Nevşehir Valiliği Kış Tedbirlerini Açıkladı

Nevşehir Valiliği Kış Tedbirlerini Açıkladı

 Ülkemiz, gerek doğa ve insan kaynaklı afetler açısından, gerekse diğer afetler yönünden tehlikeye maruz bir coğrafyada yer almaktadır. Bu afetlerin, insan ve çevre üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği, maddi ve ekonomik kayıplara neden olabileceği, sosyal, ekonomik ve toplumsal yaşamı kesintiye uğratabileceği ve kalkınmayı olumsuz biçimde etkileyebileceği,

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının, afetlerin gerçekleşme olasılığını ve gerçekleşen afetlerin zararlarını azaltmak için etkili ve verimli bir afet ve acil durum yönetim sistemi oluşturulması için “Afetlerde Türkiye’nin Ortak Gücü” olarak çalışmalarını planlamakta ve yürütmekte olduğu,

 Bu kapsamda, yerleşim birimlerinde genel hayatı etkileyeceği ve kurumlar arası koordinasyonu gerektirebileceği değerlendirilen yoğur kar yağışı ve don kapsamlı meteorolojik uyarılarda, beklenen olayların öncesinde muhtemel can ve mal zararlarının önlenmesi/azaltılması, müdahale çalışmalarının daha etkin ve verimli yapılabilmesi amacıyla; illerde alınması gereken tedbirler ilgi genelge ile bildirilmiştir. 

İçişleri Bakanlığımızın E-87404856.010.06.02-799175 sayılı (2023/9) nolu Kış Tedbirleri Genelgesi hükümlerini değerlendirmek ve ilimizde bu konuda yapılacak olan çalışma esaslarını belirlemek, sis tedbirleri ve önlemleri taslağı ile ayrıca İlimiz Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hakkında genel bilgi verilmek üzere Vali Yardımcısı Hüseyin ÇAM Başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş yetkililerinin katılımıyla Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplanılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

KARAR:

İlimizde, Meteoroloji Müdürlüğünden gelen yoğun kar yağışı ve don olayı meteorolojik uyarılarında yapılacak olan çalışma esaslarını belirlemek üzere; Vali veya uygun göreceği Vali Yardımcısı’nın Başkanlığında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile uygun görülen diğer yetkililerin katılımıyla Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nun toplanması.

Meteorolojik tahminin başlama zamanından önce, ilgili tüm birimlerin katılımıyla İl AFAD Merkezi’nin 24 saat esasına göre faaliyete geçirilmesi, tahmin edilen olayın son bulmasına müteakip olağan çalışma mesaisine devam edilmesi,

Önceki yıllarda meydana gelen olaylar göz önüne alınarak, özel önlem alınması gereken ulaştırma ve alt yapı tesisleri, yerleşim yerleri ve benzeri etkilenebilecek alanların belirlenmesi, alınan tedbirlerin ve hazırlıkların yeniden değerlendirilmesi,

İl AFAD Merkezi’nde görevlendirilecek Personelin, kurumu adına karar vermeye haiz, kurumun görev dahilindeki kaynaklarının yönetimini yapabilecek kişilerden yedeği ile birlikte oluşturulması,

     Görevli personelin iletişim bilgilerinin güncel tutulması,

     Kurumların yetki alanlarına göre hazırlanmış yol ağı haritalarının hazırlanması,

Müdahale edilecek yerin, yol ağı dışında veya sorumluluk alanı sınırında olması durumunda, yol ağı en yakın ilgili kurumlar tarafından koordineli bir şekilde müdahale edilmesi,

Ana yolların açılmasının ardından tali yolların da açılması, tali yolun aciliyetine binaen öncelikle açılmasının gerekmesi durumunda, ana yolların açılmasını beklemeksizin müdahale edilmesi,

İl genelinde sürekliliği devam eden hastaların, (diyaliz, doğum vb) sorumluluk bölgelerindeki sağlık kuruluşları tarafından önceden tespitlerinin yapılarak, beklenen durum öncesinde gerekli tedbirlerin alınması, Konunun resmi ve özel sağlık kuruluşlarına İl Sağlık Müdürlüğü’nce bildirilerek koordinasyonunun sağlanması,

Acil durum süreci devam eden sağlık kuruluşları tarafından taburcu edilmesine karar verilen hastaların ikametgâhları (özellikle köylerde ikamet edenlerin) göz önünde bulundurularak, gerek görüldüğünde İl AFAD Merkezi ile koordine edilmesi, ulaşım bilgisi alınarak, taburcu sürelerinin tekrar gözden geçirilmesi, konunun İl Sağlık Müdürlüğünce resmi ve özel sağlık kuruluşlarına bildirilerek koordinasyonunun sağlanması,

İl AFAD Merkezi ya da 112 görevlileri tarafından yönlendirilen önceliklendirilmiş acil durum ihbarı için, yol açma çalışmalarında yetki alanı gözetmeksizin olaya müdahale edilmesi,

Valilik tarafından yazılı ve görsel basın aracılığıyla kar lastiği olmayan, zincirsiz, takozsuz ve çekme halatsız araçların trafiğe çıkmaması konusunda uyarı yapılması,

Kolluk kuvvetlerince özellikle ağır vasıtalarda tedbirsiz yola çıkanların mutlaka uyarılması, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemeye başladığı andan itibaren ulaşıma devam ettirmeyip uygun alanlarda bekletilmesi,

Bilindiği üzere, iki nokta arasında ulaşıma kapalı olan yolların, araç ve yaya trafiğine açılana kadar, İl/İlçe Mülki Makamlarının talimatı ve kolluk kuvvetleri marifetiyle Karayolları, İl Özel İdaresi ve/veya Belediye temsilcisi ve ilçe belediyeler ile görüşülerek kapalı olan mahalle/köy ve ilçe yollarına araç ve yaya trafiğinin yönlendirilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması,

Yolda mahsur kalanlara Kızılay Nevşehir Şubesi tarafından kumanya dağıtılması için çalışma yapılması,

Eğitim ve öğretime devam edilmesi, öğretmen ve öğrenci ulaşımında herhangi bir risk olması durumunda İl/İlçe Mülki Amirleri tarafından öğrenime ara verilmesinin değerlendirilmesi,

Su sayaçları, musluk ve su pompalarının donmaya karşı korunması için İl, ilçe, Belde Belediye Başkanlıkları ve Muhtarlıklar tarafından vatandaşlara uygun iletişim araçlarıyla uyarı yapılması ve soba zehirlenmelerine karşı halkın yerel medya aracılığıyla bilgilendirilmesi,

Zirai dona karşı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Belediyeler ve yerel medya aracılığıyla çiftçilerin uyarılması,

Uzun süreli elektrik kesintisi olması durumlarında haberleşmenin aksayabileceği (cep telefonu şarjı, gsm operatörlerinin enerjisiz kalması), hastaların mağduriyet yaşayabileceği (sağlık için kullanılan cihazların çalışmaması) gibi genel hayatın olumsuz etkilenebileceği düşünülerek, elektrik kesintilerinin en kısa sürede giderilebilmesi amacıyla, İlimizde yerel elektrik sağlayıcı kurum olan MERAM Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından trafolara ve enerji hatlarına müdahalede bulunacak personel ve araç gereçlerin planlamasının yapılarak, hazır hale getirilmesi ve mağduriyetlerin en aza indirilmesinin sağlanması,

Belediye veya İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından evsiz, mekânsız ve kimsesiz kişilerin barınmalarının sağlanması,

İlgili kurumlar tarafından, afet ve acil durum süresince günde iki defa (saat 09:00 ve 15:00) yerine getirilen iş ve işlemlerin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Başkanlık AFAD Merkezi’ne raporlanması,

Alınan tedbirler ve uyarılar ile ilgili yazılı ve görsel basına duyuru ve açıklamaların Valiliğimiz Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yapılması,

Karla mücadele kapsamında asılsız ihbarda bulunan ve mağduriyete neden olan vatandaşlara kabahatler kanununca yasal işlem yapılması,

Ani hava olaylarının (fırtına, aşırı yağış vs) Meteoroloji Müdürlüğü tarafından İl AFAD Merkezine bildirilerek balıkçıları Kısa Mesaj (SMS) yoluyla uyarıda bulunulmasının sağlanması,

Çetin kış şartlarında sokak hayvanlarının olumsuz etkilenmemesi için İl, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarınca gerekli tedbirlerin alınarak vatandaşların bilgilendirilmesi,

Benzer tedbirlerin Kaymakamlıklarca alınarak, genel hayatı olumsuz etkileyebilecek risklerin azaltılması için, kurumların tam bir koordinasyon içerisinde hareket etmelerine,

Toplantı tarihi itibariyle Başkanlığımızca taslak çalışması devam eden Sis Önlemleri ve Müdahale çalışmaları kapsamında; Söz konusu çalışmasının tamamlanmasını müteakip İlimizde Vali Yardımcımız Hüseyin ÇAM Başkanlığında; Belediye Başkan Yardımcısı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, İl Meteoroloji Müdürü, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı, Karayolları 67 Şube Şefi ve ihtiyaç duyulan diğer kamu kurum ve kuruluş yöneticilerinden oluşan bir komisyon teşkil edilmesi sağlanacaktır.

Nevşehir İl Afet Risk Azaltma Planı 2023 yılı 2. Dönem İzleme ve Değerlendirme süreci kapsamında eylemlerin gerçekleşme oranları ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. İlimizde görülen/görülmesi muhtemel afetler ile ilgili eylemlerin güncellenmesi önerisinde bulunmak isteyen kurumların taleplerini Teknik Çalışma Grubu toplantısında görüşülmek üzere Müdürlüğümüze resmi yazı ile bildirilmesi hususları görüşülmüştür.

  

Bu Haberi Beğendin Mi?
0 kişiden 0 kişi beğendi

Sen de yorumunu yaz!

E-posta adresin gizli kalacaktır. Lütfen tüm zorunlu alanları doldurun *