Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün ev sahipliğinde, Erzum’un kültür mirasını ve âşık sanatını değerlendirmek amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen şık Sanatı Sempozyumu sona erdi. 

Şubat ayında ebediyete irtihal eden Kapadokya Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı Muhterem Alev Alatlı anısına düzenlenen sempozyum 4-5 Temmuz 2024 tarihlerinde Mustafapaşa Yerleşkesi Medrese Binasında yapıldı. Sempozyumda, “ şık Sanatında Yöreler ve Türler”, “ şık Sanatına Yeni Yaklaşımlar”, “ şık Sanatında Dünya Görüşü”, “ şık Sanatı ve Eko Eleştiri” hakkında bildiriler sunuldu.

Sempozyuma Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Kapadokya Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Halil İbrahim Ünser, Öğrenci Destek Hizmetleri Koordinatörü Doç. Dr. Yusuf Gökkaplan, Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Prof. Dr. Ömür Ceylan, Prof. Dr. Suphi Saatçi, Prof. Dr. Erdem Özdemir, Prof. Dr. Mehmet Çeribaş, Prof. Dr. Mehmet Çevik, Prof. Dr. Merdan Güven, Prof. Dr. Mete Taşlıova, Prof. Dr. Sibel Turhan Tuna, Prof. Dr. Çiğdem Akyüz Tokmak, Doç. Dr. Erhan Solmaz, Doç. Dr. Hatice Kübra Uygur, Doç. Dr. Süleyman Fidan, Dr. Öğr. Üyesi Şakire Balıkçı, Dr. Sacide Çobanoğlu, Öğr. Gör, Fatih Kıran, Hamdiye Deniz Yıldırım akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı.

I M G 20240708 W A0001

I M G 20240708 W A0002

NEVÜ Öğretim Üyesinin Yürütücülüğündeki Projeye “Çevre Dostu Ürün” Kategorisinde İkincilik Ödülü NEVÜ Öğretim Üyesinin Yürütücülüğündeki Projeye “Çevre Dostu Ürün” Kategorisinde İkincilik Ödülü