Vanucci Mutfak Nevşehir'de Açılıyor Vanucci Mutfak Nevşehir'de Açılıyor

Bugün, 13 Haziran 1989 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun 35. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu kanun ile mesleğimiz yasal statüye kavuşarak, ülkemizin iktisadi hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Geçen 35 yıl boyunca, ülke ekonomimizin gelişimi ve işletmelerimizin büyümesi için özveriyle çalıştık. Bilgi ve deneyimlerimizi sürekli olarak geliştirerek, ülkemizin ekonomik ve ticari hayatına önemli katkılarda bulunduk ve bulunmaya devam etmekteyiz.

Ancak, son dönemlerde meslek camiası olarak çeşitli zorluklarla karşı karşıyayız. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sistemlerinde yaşanan aksaklıklar ve artan iş yükü, meslek mensuplarımızın iş süreçlerini olumsuz etkilemekte ve verimliliği düşürmektedir.

Bu önemli yıldönümünde, yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sistemsel aksaklıklarının giderilmesi ve meslek mensuplarımızın iş yükünün azaltılması için gerekli adımlar atılmalıdır. Daha sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamı, hem meslektaşlarımızın refahı hem de ülkemizin ekonomik istikrarı için büyük önem taşımaktadır.

Umutla başladığımız bu yolda, bugün gururla ve gelecekte de gelişerek ilerleyeceğiz. Mesleğimize katkı sağlayan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Filiz SAYIN 

Nevşehir SMMM Odası Başkanı